سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عاطفه بزرگمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه شهرکرد
مریم غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد
مژگان عباسی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ، دانشگاه شهرکرد

چکیده:
امروزه گردشگری طبیعت، بخش مهمی از فعالیت های جهانگردی ر ا در دنیا به خود اختصاص داده است . در این نوع فعالیت،جهانگردان برای بهره گیری از زیبایی های طبیعی و جلو ه های حیرت انگیز خلقت به رشته کوه های مرتفع، تالاب ها، کوهپایه ها،جنگل ها، دره های عمیق و بیابان ها سفر می کنند . اکوتوریسم با پیروی از فلسفه حیات مدار و تکیه بر ارزش های ذاتی و درونی، ازطریق حفاظت از عرصه های طبیعی، انتفاع جوامع محلی، تقویت ویژگی خرده فرهنگ ها، فراهم آوری فرصت های آموزشی و یادگیری، تقویت اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت، به عبارتی ترکیب مناسب توسعه و حفاظت از محیط زیست و میراث های فرهنگی، پایداری را امکان پذیر می سازد. زیبایی طبیعت و تنوع بالای گیاهان و جانوران دربسیاری از تالاب هادر سراسر جهان این اکوسیستم ها را به مناطق اصلی گردشگری تبدیل نموده و درآمدهای قابل توجهی در سطوح محلی و بین المللی از صنعت گردشگری در تالاب ها حاصل شده است.با توجه به نقتش تالابها در جهت ایجاد آسایش رواتی و جذب توریسم ودرآمدزایی باید توجه زیادی در حفاظت و پایداری آن مبذول داشت.در راستای دستیابی به استفاده خردمندانه از تالاب ها ضروری است به تعادل وتوازنی رسید که موجودیت تالاب ها در گستره وسیع فعالیت های انسانی که از حفاظت مطلق تا دخالت مؤثر متفاوت است،تضمین شود.