سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
رامین حاجی امیری – باشگاه پژوهشگران جوان، واحدآستارا، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآستارا،آستارا،ایران،

چکیده:
با توجه به موضوعات زیست محیطی در شهرستان آستارا وجغرافیای خاص آن، محیط زیست نقش اساسی در توسعه این شهر داردبر همین اساس، هدف مقاله حاضر شناسایی و بررسی سواحل دریای خزر در راستای حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی در شهر آستارا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه اکوتوریسم است. استان گیلان از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی یکی از استانهای غنی از نظر ژئوتوریسم می باشد و در این بین شهرستان آستارا به تبعیت از ویژگی های کلی استان دارای توانمندیها و پتانسیل های فراوان ژئومورفولوژیکی جهت توسعه صنعت توریسم است. در این تحقیق سعی بر آن استکه برای احیاء و رشد گردشگری علاوه بر معرفی پدیده های ژئومورفولوژیکی این شهرستان نظیر دریا، سواحل، کوهستان ،تالاب، آبشار واکوسیستم های آبی با برنامهریزی صحیح و اصولی، مدیریت کارا، تربیت نیروی انسانی ماهر، در جهت تقویت نقاط مثبت و مرتفع کردن کمبودها و مشکلات با فراهم نمودن زیر ساخت های لازم گامی اساسی در جهت حفاظت از این منابع طبیعی برداریم.برای دستیابی به این اهداف، با گردآوری اطلاعاتی درباره جاذبه های گردشگری به بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای توسعه گردشگری شهرستان آستارا پرداخته و اکوسیستم های آبی و تالاب های اکوتوریستی و حفاظت شده شناسائی و در نهایت بر مبنای برنامهریزی استراتژیک ) SWOT ) راهبردهایی همسو با توسعه پایدار ارائه شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزارهای GIS, Autocad ، Excel استفاده شده است روش تحقیق نیز ترکیبی از کار کتابخانهای، میدانی و توصیفی می باشد.