سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
جلال خضرسوری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
امام علی عاشری – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده:
پژوهش حاضر به برسی و نگرش و حمایت از تالابهای شهرستان مهاباد که درگردشگری روستاها و شهر مهاباد تأثر دارد می پردازد.هدف این تحقیق برسی اکوسیستم تالابهای مهاباد در نقش کردشگری منطقه و محدودیتها و توانهایآن در زنگی مردم ناحیه صورت گرفته است.محدوده انجام تحقیق شهر مهاباد روستای قرداغ،روستای یوسف کند صورت گرفته است.رابطه انسان با تالابها همیشه دشمنانه و درجهت تخریب آن بوده است.حفظ این سیستمهای پیچیدهاکولوژیک و سود جستن از منابع بیشمار اقتصادی تفرجگاه ژنتیکی و اجتماعی تنها منوط به مطالعه و شناخت دقیق هر تالاب است.تبدیل تالابها به سایرکاربریها مانند کشاورزی،آبزی پروری،زهکشی و خشکاندن آنها زمانی موجه است که دستاوردی بیش از دستاوردهای چندجانبه تالابها داشته باشد.حفاظت از تالابها حفظ کره زمین است