سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا طاهری ازاد – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا
ناهید شهسواری پور – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا

چکیده:

تالابها یکی از مهمترین زیستگاه های طبیعی درجهان بوده و دارای ارزش ها و فواید بسیاریمی باشند و در گردش انرژی در محیط زیست نقش مؤثری دارند. جانوران و گیاهان در این محیط آبی به یکدیگر وابسته اند و نقش های اکولوژیک هریک از آنها ادامه حیات را در این اکوسیستم تنظیم می کند .از لحاظ تحقیقاتی و آموزشی دررابطه با زیستگاه حیات وحش، ذخایر گیاهی، فواید هیدرولوژیک و موقعیت گردشگری، درخور اهمیت می باشند . اکثر تالاب ها از نظر اکولوژی گیاه شناسی، جانور شناسی، سیمولوژی و یا هیدرولوژی دارای اهمیت بین المللی هستند. تالاب ها با وجودی که از اکوسیستم های باارزش در سطح جهان محسوب می شوند همواره مورد بی توجهی انسان قرار گرفته اند. رشد جمعیت شهری در نزدیکی تالاب ها بر اکوسیستم تالاب ها اثر سوء داشته و باعث ورود انواع فاضلاب های صنعتی,شهری و کشاورزی به این بوم سازگان ارزشمند می شوند. ۱۳ تالاب از ۲۲ تلالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر در فهرست مونترو (تغییرات شدید اکولوژیکی) ثبت شده اند که از نظر تعداد ۵۹ درصد و از نظر مساحت ۴۱ درصد تالاب های بین المللی ایران را تشکیل می دهند(مجموع تالاب های بین المللی ایران ۲۲ تالاب با ۱۴۸۱۱۸۷ هکتار می باشد) . حفظ، نگهداری و بهره برداری های درست و معقول از آنها جهت پایداری محیط، مساله ای الزامی است. تالاب بین المللی انزلی یکی از با ارزش ترین تالاب هی یران است که مهم ترین زایشگاه جنوبی ماهیان دریای خزر) و بزرگترین حوضه آب شیرین در جنوب دریای خزر محسوب می گردد . که تحت تأثیر افزایش جمعیت و صنعتی شدن شهرهای حاشیه خود قرار گرفته و موقعیت نگران کننده ای از لحاظ میزان منابع آلاینده پیدا نموده است.درین مقاله به ذکر ارزش ها و فواید تالاب انزلی و همچنین مشکلات و مسائل ناشی از فعالیت های انسانی و راهکارهای مقابله با آن اشاره شدهاست