مقاله اکوفونستيک عقرب هاي شهرستان گناباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در افق دانش از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اکوفونستيک عقرب هاي شهرستان گناباد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله عقرب
مقاله اکولوژي
مقاله گناباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني اول ريابي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع نژاد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عقرب زدگي يکي از مهم ترين مشکلات بهداشتي در جهان است و مسموميت با سم عقرب ها يکي از فوريت هاي پزشکي محسوب مي شود. بنابراين آشنايي با اکولوژي و بيولوژي گونه هاي عقرب هر منطقه ضروري است. در خصوص بيولوژي عقرب ها، مطالعات جامع کمي صورت گرفته است و مطالعات آزمايشگاهي قابل قياس با شرايط طبيعي اين بند پا نيست. مطالعه حاضر با اهداف تعيين فون و اکولوژي عقرب هاي شهرستان گناباد به منظور ارايه راهکارهاي بهداشتي درماني پيشگيرانه از عقرب گزيدگي بوده است.
روش تحقيق: اين مطالعه، تحقيقي است توصيفي که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي در شهرستان گناباد صورت گرفت و عقرب هاي صيد شده از فروردين تا شهريور ماه سال ۱۳۸۷ بر اساس محل صيد در شيشه هاي حاوي الکل ۷۰ درصد مجزا به آزمايشگاه منتقل و گونه هاي آن ها از روي کليد تشخيص عقرب هاي ايران شناسايي گرديد.
يافته ها: در مجموع تعداد ۲۱۸ نمونه عقرب از مناطق مختلف شهرستان گناباد صيد گرديد که سه گونه عقرب Odontobuthus dorie، Androctonus crassicauda و Mesobothus eupeus از خانواده بوتيده مهم ترين گونه هاي عقرب شهرستان بودند. بيشترين صيد از مناطق بياباني با بافت رسي و ماسه اي مربوط به ادنتوبوتوس دوريه (۶۱ درصد) و کمترين مربوط به آندرکتونوس کراسيکودا (۱۰ درصد) بود. بيشترين وفور عقرب در اماکن داخلي مناطق شهري و روستايي مربوط به مزوبوتوس اپئوس (۲۹ درصد) مي باشد و بيشترين فعاليت اين گونه ها در تير ماه بود.
نتيجه گيري: با توجه به نوع گونه هاي عقرب صيد شده، نياز است در فصول بهار و تابستان اطلاع رساني و آموزش همگاني در جهت پيشگيري از عقرب گزيدگي صورت گيرد.