سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بهروز جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی مرکز ارومیه
امامعلی عاشری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده:
طبیعت و توریسم دو پدیده تفکیک ناپذیری هستند که امروزه در دنیا از آن به عنوان اکوتوریسم و در ایران طبیعت گردی یاد می شود. اکو سیستم های آبی سواحل دریاها رودخانه ها الی الخصوص تالاب ها یکی از مناظر زیبای طبیعی و مکان های – -دیدنی محسوب می شوند که حفاظت از منابع آنها و تشریک مساعی در حل مشکلات و احیای دوباره آنها بیشتر به نظر می رسد. تالاب ها محیط هایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و دریا است. تالاب ممکن است همواره دارای آب باشد و یااینکه گاهی خشک و گاهی آبدار باشد با وجود اینکه بیش از ۰۵ تعریف مختلف برای تالاب مورد استفاده قرار گرفته است اما اولینتعریف علمی تالاب توسط کنوانسیون بین المللی رامسر در سال ۱۷۹۱ ارائه شده است تالاب به مناطق مردابی، آب مانند، نم زارهای سیاه و باتلاقی، برکه های مصنوعی یا طبیعی که به طور دایم و یا موقت دارای آب ساکن یا روان، شیرین، شور یا نیمهشور هستند و یا مناطقی از سواحل در جذر ارتفاع آب در آنها بیش از ۶ متر نباشد گفته می شود. در این مطالعه ی توصیفی وتحلیلی در ابتدا پتانسیل ها و قابلیت های جاذبه های تالاب ها شناسایی شده و به معرفی چند تالاب مهم پرداخته می شود و سپس به موانع و مشکلات تالاب ها با استفاده از مدل SWOT پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات میدانی، مدل هایتحلیلی و تجزیه و تحلیل های تجربی بیانگر این واقعیت است که ضعف برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت در بخش اکوتوریسم درنواحی تالابی کمبود خدمات رفاهی در مناطق فوق و مهم تر از همه مسائل زیست محیطی و دست اندازی انسان ها به مناطق فوق در جهت ایجاد ساخت و سازهای غیرمجاز و پساب و فاضلاب کارخانه های شهرها و ضایعات صنعتی در بیشتر مواقع و خشکسالیهای مداوم و زه کشی و خشک کردن تالاب در جهت استفاده به عنوان زمین کشاورزی و سرمایه گذاری محدود دولت در بخش احیای و آبادانی تالاب ها و مهمتر از همه وضعیت اقلیمی و خشم طبیعت از جمله موانع این مناطق بشمار می رود. برای فایقآمدن به مشکلات نیازمند بازنگری در برنامه و ارائه راهکارهای متناسب جهت کاهش نقاط ضعف و محدودیت ها و بهره گیری از نقاط قوت و فرصت های موجود می باشد.