مقاله اگرت كوچك (Eegretta garzetta) به عنوان پايشگر آلودگي جيوه در تالاب شادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: اگرت كوچك (Eegretta garzetta) به عنوان پايشگر آلودگي جيوه در تالاب شادگان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اگرت كوچك
مقاله كبد
مقاله كليه
مقاله عضله
مقاله پر،جيوه
مقاله تالاب شادگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوري سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي تنوع گونه اي اجتماعات کرمهاي پرتار و تاثير عوامل محيطي بر آن، پرتاران ۴ خور بيحد، دورق، غزاله و تالاب شادگان بزرگ ترين تالاب ايران است كه در جنوب غربي ايران در ابتداي خليج فارس واقع شده است . آلودگي تالاب شادگان از طريق منابع آلوده كننده صنعتي ،شهري و كشاورزي رو به افزايش است. در اين مطالعه ماندگاري جيوه در تالاب شادگان با استفاده از اگرت كوچك به عنوان انديكاتور ارزيابي شد. جيوه در پر، كليه، كبد و عضله اگرت هاي كوچك جمع آوري شده (آبان ۱۳۸۶) از تالاب شادگان اندازه گيري شد.
مقادير جيوه در پر (۲٫۶۱mg/kg) و كبد (۳٫۶۴mg/kg) در مقايسه با عضله (۱٫۲۱ mg/kg) و كليه (۱٫۵۱ mg/kg) از ميزان بيشتري برخوردار بوده است. غلظت جيوه در پرها پايين تر از آستانه اثرگذار بر بقا و توليدمثل اگرت هاي كوچك بود. تفاوتي در سطوح جيوه بين اگرت هاي نر و ماده مشاهده نشد. مقادير جيوه به طور كلي در پر اگرت هاي جمع آوري شده از تالاب شادگان در مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مطالعات ديگر بيشتر بود.