سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانگیر جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علیرضا سفیانیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

صنایع و واحدهای تولیدی به طور کلی به صنایع کوچک و صنایع بزرگ تقسیم بندی می گردد. آلایندگی این واحدها به دلیل تنوع بسیار زیاد، پایش مستمر و دقیقی را به تولی سازمان حفاظت محیط زیست می طلبد. در این راستا با پیچیده تر شدن الایندگی صنعتی، راهکارهای منسجم و قابل دسترسی نیز جهت نیل به هدف پایش محیط زیستی حاصل شده است که از آن جمله ایجاد پایگاه داده است. امروزه GIS به عنوان ابزاری جامع، قابلیت تولید پایگاه داده را با تکیه بر فناوری اطلاعات دارا می باشد. در این تحقیق جهت برداشت داده های مکانی جهت ورودی سیستم از دستگاه GPS استفاده شد. سپس با استفاده از نرم افزار Mapsource اطلاعات ثبت شده جهت انتقال به محیط ArcGIS مهیا گردید. در شهرک صنعتی نجف آباد، برای واحدهای صنعتی، پایگاه داده ی جامعی توسط بسته ی نرم افزاری ArcGIS تهیه شد و نقشه هایی (از جمله : نقشه ی تقسیم بندی انواع صنایع، نقشه ی آلایندگی و نقشه ی وسعت) به عنوان خروجی، جهت نیل به مدیریت و پایش محیط زیستی ترسیم گردید.