سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناهید حسن زاده نعمتی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ئانشکده مهندس
سید خطیب الاسلام صدر نژاد – استاد دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

عملگرهای خرارتی برای عملکرد مناسب باید بتوانند بصورت متناوب تغییر شکل دهند و حداقل دو شگل را یکی در دمای پایین و دیگری در دمای بالا بازیابی کنند. دراین پروژهش این ویژگی که خاصیت حافظه داری دو طرفه نام دارد در نمونه های صفحه ای آلیاژ سوپر الاستیک NiTi ایجاد گردید. همچنین مورفولوژی و ترکیبات رسوبات موجود در زمینه آلیاژ طی تحقیق با میکروسکوپ الکترونی SEM و دستگاه آنالیزی EDS مورد بررسی قرار گرفت. اثر نیرو و محیط آنیل انحلالی نیز بر دماهای استحاله عملگرهای حرارتی ساخته شده با استفاده از روش های ECR و DSC ارزیابی شد. آزمایشات نشان داد دماهای استحاله نمونه پیر شده که کرحله اول عملیات حرارتی آن در خلاء و عاری از هر گونه تنش اعمالی انجام شده است پایین تر و متناسب با عبا عملگرهای قابل استفاده در اسفنکتر مصنوعی است.