سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جاسم دشت بزرگی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ابوالفضل کشوری – پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا

چکیده:

حفاری چاه های نفت فرآیند مهم و پیچیده در شرک ت های نفتی است که نقش اساسی را در حفظ وتولید سطح تولید ایفا می کند. شرکت های بزرگ نفتی مانند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر عملیات حفاری تعداد بسیار زیادی چاه نفت را برعهده دارند . فعالیت های انجام شده برای مدیریت بر حفاری چاه های نفت و نظار ت بر آن باعث تولید حجم انبوهی از داده های ارزشمند می شود که می توان با ایجاد سیستم های نرم افزاری و پردازش آنها، محصولات نرم افزاری متنوعی تولید کرد . این محصولات اطلاعاتی باعث ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات حفاری می شوند و بر نحوه عملکرد و فعالیت شرکت درباره برنامه ریزی و نظارت عملیات حفاری تاثیر بسزایی می گذارند. در این مقاله نقش اطلاعات گزارشات پیشرفت روزانه حفاری در فرآیند برنامه ریزی و نظارت عملیات حفاری را بیان کرده و مراحل ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات آنرا بررسی م یکنیم