سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی مرادی – کارشناس ارشد امور دریایی – سازمان بنادر و کشتیرانی – واحد امور دریای

چکیده:

افزایش چشم گیر کشتیرانی در آبهای تحت حاکمیت کشور و لزوم تامین ایمنی دریانوردی ایجاب می نماید تا نسبت به ساماندهی و انسجام امور هیدروگرافی در کشور چاره جویی گردد تا حداقلهای مورد نیاز دریانوردی مطابق استانداردهای بین المللی در کشور تامین شود. اهمیت و پیشرفت سریع صنعت کشتیرانی و روح بین المللی بودن آن همواره کشورهای جهان را بر آن داشته که به موازات این صنعت گامهای موثری بردارند، مطالعات نشان می دهد هرچه آبراههای کشور ایمن تر باشد رونق و در نتیجه سودآوری صنعت کشتیرانی نیز افزایش خواهد یافت. در این راستا سازمانهای بین المللی وظایفی را برای هر کشور عضو تعیین نموده اند که از آن جمله انجام امور هیدروگرافی، تهیه نقشه های دریایی و جمع آوری اطلاعات جزر و مدی و روزآمدسازی اطلاعات مربوطه از آبهای تحت حاکیت هر کشور می باشد. نقشه های دریایی بدیهی ترین و مطمئن ترین وسیله برای تامین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی محسوب میشوند. تهیه و ارائه خدمات هیدروگرافی و تهیه نقشه های دریایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. اگر بگوییم که انجام کارهای هیدروگرافی و نتیجه حاصبه مهمترین شرط لازم در کلیه برنامه های توسعه دریایی و نگهداری بنادر و سواحل می باشد اغراق نگفته ایم، همچنین در امور لایروبی برای حفظ اعماق ثبت شده بر روی نقشه یا عمیق تر نودن آبراههای قابل دریانوردی، تهیه امکانات خدماتی بمنظور پذیرش کشتیهای مدرن امروزی و برآوردلازمه های سازمان بین المللی هیدروگرافی (IHO) از مهمترین محورهای بحث مقاله می باشد. جمع آوری اطلاعات مربوط به اعماق، پردازش و ترسی دقیق آنها بر روی نقشه از اهم فعالیت های هیدروگرافی محسوب می شود. اطلاعات هیدروگرافی موجود در روی نقشه های هیدروگرافی جهت ناوبری و دریانوردی در آبهای ساحلی، توسعه بنادر، اسکله ها، خدمات دریایی، مطالعه در مورد رسوبات و همچنین تنظیم برنامه موثر لایروبی به منظور حفظ حداقل عمق مورد نیاز در کانالهای دسترسی، حوضچههای چرخش کشتی و پای اسکله های بنادر و لنگرگاه ها برای رسیدن به عمق مورد نظر، مورد بهره برداری قرار می گیرد. با توجه به پیشرفتهای فن آوری در امر هیدروگرافی و تهیه نقشه های دریایی، امروزه سازمان های بین المللی گرایش به بهره گیری هرچه سریعتر از فن آوری اطلاعات در این زمینه را از خود نشان می دهند. در این زمینه سازمان های مذکور ضمن تعریف استانداردها و لازمه های مورد نیاز ناوبری ازجمله استانداردهای لازم به منظور تهیه نقشه های ناوبری الکترونیکی (ENC) که نهایتا برای اهداف سیستم نمایش اطلاعات نقشه های ناوبری الکترونیکی (ECDIS) بکار گرفته خواهد شد را تعریف و به جامعه دریایی معرفی نموده است از جمله این موارد، بحث تهیه نقشه ای ENC با استفاده از روزآمد در آبراههای کشور می باشد. اصولا نقشه دریایی اگر از سوی مراجع ذیصلاح از طریق اعلامیه های دریایی روزآمد و اصلاح مورد پشتیبانی مداوم قرار نگیرد، فاقد کاربری ناوبری خواهد شد که از این لحاظمحدودیتهای ترددی به آبهای ایران متصور است. به همین منظور و در این راستامقاله تلاش می کند، با توجه به استانداردهای جهانی، برای ساماندهی و انسجام امور هیدروگرافی در سطح کشور (اداره ملی هیدروگرافی) راه حل هایی ارائه نماید.