سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیده لیلا طالبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در سالهای اخیر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و بانک اطلاعات در بسیاری از زمینه ها از جمله ایجاد بانکهای اطلاعاتی ژئوتکنیکی شهرها گسترش یافته است . شناسایی دقیق مشخصات خاک یکی از مه مترین امور در طراحی و اجرای پروژههای شهری می باشد . دسترسی سریع به اطلاعات مفید خاک سبب کاهش هزینه و زمان انجام پروژه ها می شود . گزارشات مختلفی از حفاری و گمانه زنی در نقاط مختلف شهر مشهد موجود است . اطلاعات بیش از ۷۰۰ گمانه حفاری شده در سطح شهر در این تح قیق جمع آوری شده است . لذا ایجاد یک سیستم بانک اطلاعات ژئوتکنیکی برای شهر جهت حفظ و نگهداری اطلاعات گمانه ها و نیز مدیریت و تفسیر اطلاعات خاک کمک شایانی در دستیابی مهندسین به اطلاعات مهم خاک می نماید . در این تحقیق بانک اطلاعات ژئوتکنیکی مشهد با استفاده از نرمافزار اکسس ) ) Microsoft Access تهیه گردید . از مزایای این بانک اطلاعات می توان به گسترشپذیری، ارائه نقشه های مختلف از شهر و مدل های سه بعدی از خاک منطقه، جستجوی اطلاعات در مناطق مختلف و همجنین پیش بینی پارامترهای خاک در مناطق فاقد اطلاعات اشاره نمود .