سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدصادق حاتمی پور – پارک علمی و تحقیقاتی استان فارس
فریدون محمدی – پارک علمی و تحقیقاتی استان فارس

چکیده:

در یک طرح ابتکاری از انرژی پتانسیل آب استفاده و یک سیستم هوادهی جهت تأمین اکسیژن مورد نیاز مزارع پرورش میگو و ی ا حوضچه های تصفیه فاضلاب ساخته شد . این سیستم فاقد هر گونه قطعه م تحرک بوده و بدون نیاز به انرژی الکتریکی، فقط با استفاده از اصول اختلاف فشار، عمل هوادهی را انجام می دهد . این سیستم در چندین حوضچه پرورش میگو در استان بوشهر و نیز در تصفیه خانه فاضلاب ش هر م رودشت فارس مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد آن مورد تأیید دستگاه های ذیربط قرار گرفته است . این سیستم قادر است اکسیژن محلول در آب را با توجه به ارتفاع از سطح دریا، میزان شوری و دمای آب به حد اشباع برساند و جهت راه اندازی و کارکرد نیازی به نیروی محر که نداشته و ف قط از فشار مثبت آب که در تمامی ایستگاه های پرورش میگو و نیز سایت های تصفیه فاضلاب موجود می باشد، استفاده می نماید . هزینه ثابت اولیه این سیستم در مقایسه با سایر سیستم های هوادهی متداول، بسیار ناچیز می باشد و صد در صد اجزاء آن در داخل کشور سا خته می شود . تـوان اکـسیژن دهـی دستـگاه بـرای مـتوسط دبـی فـاضـلاب٧٥ l/secدر شهر مرودشت، ١/٧٢٥ kg/hr. بوده است