سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق حاتمی پور – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران-پژوهشکده فارس- بخش مهندسی شیمی دان
محمود مشفقیان –

چکیده:

با مطرح شدن مسائل حاد زیست محیطی مانند کاهش ضخامت لایه ازون، افزایش اثر گلخانه ای، و معلوم شدن نقش مخرب اکثر مبردهای پر مصرف کنونی، پروتکل مونترال جهت خارج ساختن مبردهای CFC و HCFC از چرخه تولید و مصرف به تصویب رسیده و این پروتکل هم اکنون به مراحل پایانی اجرای خود نزدیک میشود. در این رابطه تلاشهای گسترده ای در سطح بین المللی جهت یافتن جانشین های بی خطر برای اینگونه مبردها در حال انجام است. در پاره ای از کشورها مبرد R-134a که یک HFCاست در حال حاضر بعنوان یک راه حل موقت برگزیده شده است. این مبرد با وجودیکه بر لایه ازون اثر منفی ندارد ولی اثر گلخانه ای آن بمراتب بیشتر از مبردهای CFC است. در همین رابطه فکر استفاده از مبردهای طبیعی مانند هیدروکربنها توجه عده زیادی را بخود جلب کرده و تحقیقات گسترده ای در سطح جهان در حال انجام است. در مقاله حاضر ضمن بررسی مدارک و شواهد موجود آن بعمل آمده است. نتایج بدست آمده بیانگر آنست که هیدروکربنها یا مخلوط آنها از نظر ترمودینامیکی بعنوان مبرد جایگزین CFC قابل استفاده بوده و مخلوط هیدروکربنی ۵۰% پروپان، ۳۸% بوتان و ۱۲% ایزوبوتان از نظر خواص ترمودینامیکی بسیار نزدیک به r-12 میباشد.