سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمزه وحیدی فر – مربی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور
حسین دلداری – دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از محدودیت ها و معضلات استفاده از کامپیوتر در کارهای گرافیکی، داده های حجیم و بالا بودن زمان پردازش داده ها در بسیاری از پردازش ها و کاربردهای گرافیکی میباشد. بنابراین نیازمند
روش هایی هستیم که داده های گرافیکی بسیار زیادی را در زمانی معقول پردازش نماید. پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر در عصر حاضر، استفاده از سیستمهای کامپیوتری موازی را در بسیاری از زمینه ها مقدور نموده است. بطوری که میتوان نرم افزارهای موازی بر مبنای ساختمان داده مجرد مستقل از معماری ماشین طراحی و پیاده سازی نمود که توسعه پذیر بوده و کارآیی آن قابل پیش بینی و عملی باشد با توجه به کاربرد زیاد اطلاعات گرافیکی، پردازش و رندرسازی داده های گرافیکی بصورت موازی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این مقاله، سعی شده است ایجاد تصویرMRIبا استفاده از درختBSP ٢، بر روی مدل محاسباتی موازی و عمومی مرسوم به BSP٣، طراحی و پیاده سازی گردد. جهت بررسی کارآیی ایجاد تصویر ،MRIدرخت مزبور بر روی شبکه ای از کامپیوترها پیادهسازی گردید.زمان ایجاد تصویرMRI از لحظه ارسال اطلاعات تا زمان دریافت نتیجهمورد نظر، اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده حاکی از کارآیی مناسب
این روش هنگام افزایش تعداد پردازنده ها در شبکه نسبت به حالت تک پردازنده ای میباشد این امر دلالت بر کارآیی توسعه پذیری الگوریتم دارد.