سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا غروی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی برق و الکترونیک، آزمایشگا
حمیدرضا کریمی علویجه –
ادریس سرایلو –
محمد امین باغبان –

چکیده:

در این مقاله ساخت یک فوتونیک کریستال دو بعدی در پلیمرهای آزو با استفاده از روش نوشتن مستقیم بررسی گردیده است. با استفاده از خاصیت تداخلی حاصل از دو پرتو همدوس نور لیزر، ساختارهای متناوب دو بعدی ایجاد شده است. پاسخ فرکانسی ساختار یک بعدی ایجاد شده در فرکانس ۱۵۵۴ نانومتر تضعیفی برابر با ۱۹/۳dB نشان می دهد. ساختار دو بعدی ایجاد شده نیز در راستاهای طولی و عرضی به ترتیب ۸/۳dB و ۱۱/۳dB تضعیف را در فرکانس مرکزی ۱۵۵۴ نانومتر از خود نشان می دهد. همچنین، الگوی پراشی ساختار نیز ماهیت مستطیلی ساختار دو بعدی را نشان می دهد.