سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیر یوسفی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده:
سازمان یادگیرنده، سازمانی است که در آن، افراد به طور مستمر توانایی های خود را ارتقا می بخشند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر، رشد یافته و اندیشه های جمعی و گروهی گسترش یابند. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی نقش سازمان های یادگیرنده در دنیای امروز می باشد. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر، توصیفی (اسنادی و کتابخانه ای) می باشد. پژوهش حاضر به بررسی ضرورت ایجاد سازمانهای یادگیرنده در دنیای امروز می پردازد و به نقش مهم سازمان های یادگیرنده در محیط های متغیر و پویای امروزی اشاره می کند. بررسی سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، انواع یادگیری سازمانی، ویژگی های سازمان یادگیرنده، هدف های سازمان یادگیرنده، ابعاد سازمان یادگیرنده، تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، تفاوت سازمان های سنتی با سازمان یادگیرنده و برخی از موانع یادگیری در سازمانهای یادگیرنده از اهم مطالب این مقاله می باشد.