سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید سعید موسوی – شرکت توزیع برق استان لرستان
شمس الدین کمالوند –

چکیده:

در صنعت برق ایران کلیه هزینه های سرمایه گذاری و توسعه عمرانی اعم از ساخت نیروگاهها، احداث خطوط انتقال و توزیع، پستهای مبدل و … از منابع ملی صرف شده و در آمد حاصل از این صنعت که همانا فروش انرژی به مشترکین برق می باشد در صورت محقق شدن کامل آن تنها جوابگوی حفظ و نگهداری از این تاسیسات خواهد بود. لذا چنانچه بتوان در دریافت هزینه مصرفی و در آمد حاصل از فروش انرژی مشترکین موفق عمل نمود، می توان در مدیریت و نگهداری صحیح از منابع سرمایه گذاری شده بصورت بهینه بهره جست و در ارائه خدمات کمی و کیفی بیشتر به مشترکین کوشا بود. در این مقاله ابتدا به تشریح متداول در شرکتهای توزیع برق در انجام وصول مطالبات از مشترکین پرداخته می شود و با توجه به آمار مربوطه و مشکلات موجود در این ارتباط روش نوین مدیریتی بکار گرفته شده در شرکت توزیع برق استان لرستان جهت بهبود وضعیت وصول مطالبات ارائه می گردد و در نهایت با توجه به آمارهای بدست آمده از بکارگیری این روش و تجزیه و تحلیل نتایج آن، بهبود حاصله در این امر مهم مشخص خواهد گردید.