سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سرپولکی – معاون فنی کارتوگرافی سازمان نقشه برداری کشور
بابک شمعی – مدیر کارتوگرافی سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

سیستم های ناوبری مد تها است که در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرند و امروزه به عنوان یک همراه ضروری برای سفرهای درون شهری و برون شهری شناخته شده اند . در انواع پیشرفته این سیستم ها حتی اطلاعات ترافیکی به گیرنده کاربرارسال می گردد و سیستم با ت وجه به این اطلاعات اقدام به انتخاب مسیر می نماید. با توجه به اینکه تمامی این سیستم ها توسط شرکت های آمریکایی یا شرکت های وابسطه به آمریکا تهیه گردیده اند و مشکلات روابط موجود، اغلب این سیستم ها یا کشور ما را تحت پوشش قرار نمی دهند یا اگر هم نقشه ای از ایران دراین سیستم ها وجود دارد، بسیار ناقص و یا قدیمی می باشند . معمولا سیستم های ناوبری تهیه شده توسط شرکت های بزرگ بصورت کد شده می باشد و امکان تعویض نقش ه ها در این سیست م ها وجود ندارد . این سیستم ها در ابتدا توسط کارخانه جات معظم تولید اتومبیل و قایق در سطح ج هان ایجاد گردیدند . بیش از یک دهه از کاربرد گیرنده های تعیین موقعیت ماهواره ای در کشورمان می گذرد اما هنوز سیستم ناوبری قابل دسترس همگان در سطح کشور وجود ندارد . علاوه بر عدم پشتیبانی توسط شرکت های فوق الذکر علت های دیگری نیز در این موضوع موثر می باشند. از م همترین آنها می توان عدم دسترسی به اطلاعات بروز، عدم وجود سیستم های اطلاعاتی مناسب و کامل، عدم احساس نیاز کارخان ه های خودروسازی کشور، هزینه بالای مورد نیاز برای سرمایه گذاری اولیه و نهایتا عدم وجود قانون مشخصی برای جلوگیری از کپی کردن و سواستفاده از اطلاعات ارائه شونده را نام برد.
طی دهه اخیر سازمان نقشه برداری کشور با توجه به نیاز ملی و پشتیبانی های دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحول عظیمی در تولید نقشه و اطلاعات مکانی در سطح کشور ایجاد نموده است . که از آن جمله م ی توان به تکمیل نزدیک به ۹۰ درصد نقشه های پوششی رقومی ۱:۲۵۰۰۰ کشور و تهیه نقشه های ۱:۲۰۰۰ نزدیک به ۵۰۰ شهر کشور اشاره نمود.
با در نظر گرفتن نیاز کشور و امکانات موجود سازمان نقشه برداری کشور اقدام به ایجاد سیستم ناوبری همراه نمود که در این مقاله به آن پرداخته می شود.