سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه پناهی بخش – دانشگاه تربیت مدرس ، بزرگراه جلال آل احمد، تهران
مجید آرام – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوشگاه علوم و فنون هسته ای ، انتهای خیابان کار
سعید جلوانی – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوشگاه علوم و فنون هسته ای ، انتهای خیابان کار
مجید نظری – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوشگاه علوم و فنون هسته ای ، انتهای خیابان کار

چکیده:

طیف تابش خروجی لیزر های TEACO2 به طور طبیعی دارای چندین مد طولی است. تاکنون روش های مختلفی برای بدست آوردن عملکرد تک مد طولی از این لیزرها گزارش شده است. در این گزارش خروجی لیزری به طور جزئی تک مد طولی از یک لیزر TEACO2 با حذف اثر سوختن حفره فضایی در مشدد حلقوی تک جهتی به دست آمده است.