سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد ادیب حاج باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی ومواد ، دانشکده فنی، دان
سید فرشید کاشانی بزرگ – استادیار گروه مهندسی متالورژی ومواد ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
احمد علی آماده – دانشیار، گروه مهندسی متالورژی ومواد ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

فرایند ذوب سطحی با قوس تنگستن ) ) TIG جهتآلیاژسازی سطحی تیتانیم خالص تجاری (CP-Ti) با سیلیسیم بکار گرفته شد . قبل از انجام فرایند ذوب سطحی، مخلوط پودری سیلیسم و تیتانیم با نسبت وزنی ۱ به ۵ توسط چسبی با نقطه ذوب کم روی سطح آلیاژ نشانده شد . لایه های آلیاژی سطحی با بکار گیری متغیر های فرایند چون حرارت ورودی وسرعت عبور قطعات از مقابل مشعل ایجاد شدند . بررسی لایه های آلیاژی با میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی، پراش سنج پرتو X ، سنجش شدت انرژی طیف پرتو X وسنجش سختی میکروسکوپی صورت پذیرفت . نتایج نشان دادند که لایه های حاصل بر مبنای ساختمان بلوری ترکیب بین فلزی Ti5Si3 با مورفولوژی یوتکتیکی می باشد که باعث افزایش میزان سختی تا ۵ برابر میزان سختی زیر لایه شده است . همچنین با افزایش حرارت ورودی سختی لایه آلیاژی شده به علت افزایش رقت و کاهش مقدار Si و تشکیل دندریتهای ستونی درشت کاهش یافته است .