سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آتنا سادات میر هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید علی عظیمی فرد – استادیارء دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمد موسوی خویی – استادیارء دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیروز مرعشی – استادیارء دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در یالهای اخیر مواد نانو کریستال حاصل از تغییر شکل شدید به علت خواص مکانیکی و فیزیکی بی نظیرشان بسیار مورد توجه محققان واقع شده اند.در تولید مواد بالک نانو کریستال با تغییر شکل شدید انرژی زیادی صرف میشود.به علاوه تجهیزات و امکانات بالایی نیاز دارد.در حالی که در ساخت مواد نانو کریستال به صورت سطحی به انرژی و امکانات چندانی نیاز نیست.با در نظر گرفت این نکته که در بسیار از موارد مانند خوردگی سایش وخستگی تخریب از سطح آغاز میشود بهبود خواص سطحی با ایجاد نانو کریستالها در بسیاری از موارد میتواند باعث بهبود کارایی ماده شود.در این مقاله ایجاد لایه نانو کریستال در سطح با ماسه پاشی به عنوان یک شیوه تغییر شکل شدید سطحی (Surface Severe Plastic Deformation)مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است برای این بررسی از آزمایشات پراس اسعه ایکس میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسختی سنجی و زبری سنج استفاده شد.نتایج نشان دهنده این موضوع است که ایجاد نانو کریستالها با ماسه پاشی و آنیل به طور موثری امکان پذیر است.