سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد علی آماده – دانشیار دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی متالوژی و مواد
محمد ابراهیم اعلمی آل آقا – استاد یار دانشگاه رازی کرمانشاه – دانشکده فنی مهندسی
علی محمد رشیدی – دانشجوی دکترای دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق با بکارگیری حمام واتس پوشش نانو کریستال نیکل با اندازه دانه زیر nm40 بر روی زمینه مسی ایجاد گردیده و با استفاده از XRD اثر دمای وان آبکاری در محدوده Cº۴۵ تا Cº۶۵، بر اندهزه دانه ها و بافت کریستالی پوشش ایجاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهند با افزایش دما تا Cº۵۵ اندازه دانه ها و مجموع ضریب بافت مربوط به صفحات کریستالی (۱۱۱) و (۲۲۲) کاهش و ضریب بافت مربوط به صفحات کریستالی (۲۰۰) افزایش یافته است. افزایش بیشتر دما اثر معکوسی داشته است.