سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر ساعتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – استاد- دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق امکان ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات TiN بر روی سطح فولاد AISI 1045با استفاده از فرآیند TIG مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا پودر فروتیتانیم به همراه چسب سیلیکات سدیم بر روی سطح فولاد به صورت پیش نشست چسبانده شده و در ادامه عملیات ذوب سطحی توسط فرآیند TIGبه همراه گاز محافظ آرگون و نیتروژن انجام شد. سپس آزمون های متالوگرافی الکترونی، میکروسختی سنجی و پراش سنجی پرتو X بر روی سطوح ایجاد شده انجام شد. نتایج حاصل حاکی از تشکیل نیترید تیتانیم مکعبی از طریق واکنش بین فروتیتانیم و گاز نیتروژن در حوضچه مذاب است. مطالعات نشان داد که این ذرات نیتریدی در داخل پوشش کامپوزیتی به صورت یکنواخت پراکنده شده اند. به دلیل ایجاد این ذرات نیتریدی و پراکندگی آنها در زمینه، پوشش کامپوزیتی از سختی بالایی (حدود HRC 58) برخوردار است.