سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاملیا جزایری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد،پردیس دانشکده
سیدفرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر از یک روش جدید به نام فرآیند اصطکاکی بر هم زننده (FSP) به منظور توزیع ذرات B4C به ابعاد نانومتر در زمینه آلومینیومی و ایجاد لایه کامپوزیت سطحی Al-B4C،استفاده شد.لایه کامپوزیتی با استفاده از فرایند اصطکاکی هم زننده با سرعت چرخشی ابزار ۱۶۰۰ دور بر دقیقه و سرعت پیشرونده ۲۱۰ میلیمتر بر دقیقه موفقیت ایجاد شدو بررسی ریزساختار وتوزیع ذرات تقویت کننده آن ، توسط میکروسکوپ نوری ومیکروسکوپ الکترونی روبشی صورت گرفت.نتایج نشان داد ذرات تقویت کننده B4C به خوبی در زیر لایه آلومینیوم ۷۰۷۵ ادغام شده و لایه کامپوزیتی ایجاد شد.عملیات FSP در ۱ و ۴ پاس انجام شد.با افزایش تعداد پاس تا ۴ پاس نسبت به نمونه اولیه که تحت عملیات FSP قرار نگرفته است،فاصله ذرات B4C کاهش یافته،توزیع همگن ترشده، همچنین بدلیل افزایش تبلور مجدد مکانیکی اندازه دانه ها تا حد زیادی کاهش یافته است.در کامپوزیت سطحی ایجاد شده با ۴ پاس،ساختار یکنواخت تر و توزیع همگن تراز لایه حاصل با ۱ پاس مشاهده گردید.