سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حاجی نظری – دانشکده مهندسی مواد -دانشگاه صنعتی اصفهان – اصفهان
حمید دهاقین – مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محمود منیر واقفی – دانشکده مهندسی مواد -دانشگاه صنعتی اصفهان – اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواد -دانشگاه صنعتی اصفهان – اصفهان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ایجاد پوشش های رسوب فیزیکی بخار روی نمونه های چدنی ( رینگ پیستون ) به منظور مقاوم سازی سطح وبهبود رفتار تریبولوژیکی این قطعه است . با توجه به مزایای تکنیک پوشش دهی یونی به خاطر چسبندگی بسیار عالی و سرعت رسوب نشانی بالا ، تحقیقات نوین پوشش های PVD برای رینگ پیستون، عمدتا به این فرایند خاص محدود شده است . دراین تحقیق رینگ ها پس از نمونه سازی تحت پوشش دهی کروم ساده و ترکیبی توسط فرایند رسوب فیزیکی بخار قرار گرفتند . ارزیابی ساختاری پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و شناسایی فازها با استفاده از پراش پرتو ایکس انجام گرفت . در نهایت رفتار سایشی این پوشش ها توسط آزمون سایش رفت و برگشتی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد علی رغم جدا شدن پوشش های کروم ایجاد شده توسط فرایند تبخیری و رسوب نشانی یونی از زیرلایه و رفتار سایشی نامطلوب این گروه از نمونه ها، لایه نیترید کروم ایجاد شده توسط تکنیک رسوب نشانی یونی با
ضخامت ۴ میکرون به دلیل سختی زیاد و مقاومت به سایش و تغییرفرم بالا، رفتار تریبولوژیکی مناسبی را از خود نشان می دهد و می تواند به عنوان گزینه ای مطلوب برای مقاوم سازی رینگ های پیستون مطرح شود .