سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین فهیمی زاده – کارشناس ارشد طراحی شهری و معماری

چکیده:

وجود بافتهای قدیمی و تاریخی ، در قلب شهرهای بزرگ ایرانی که عمدتاً از پیشینه تاریخی و سابقه شهرنشینی دیرینه ای نیز برخوردار می باشند ، موضوعی مشترک است . این مناطق که تا گذشته ای نه چندان دور تمامی بافت شهری را شکل می دادند ،امروزه به مانند محله ای کوچک در میان بافتهای نوین شهر معاصر پنهان گشته اند ، لیکن بواسطه وجود عوامل و عناصر کالبدیفضایی ، فعالیتیعملکردی و مذهبیفرهنگی ویژه و منحصر به فردی که در آنها وجود دارد ، هرگز از چرخه فعالیتی، شهر خارج نشده اند . علاوه بر این بافتهای قدیم بنا به دلایل مختلف اجتماعی ، خدماتی ، امنیتی و … ، به یکی از مهاجرپذیرترین محلات شهر و به عنوان پایگاهی برای اقامت اقشار کم درآمد ، مهاجرین غیر متخصص ، افاغنه و … در آمده اند ، که این موضوع بافت علی رغم وجود تمامی آثار ، ابنیه و عناصر با ارزش نهفته در آن به یکی از پرتراکم ترین و پرمسئله ترین مناطق شهر و نیز از نقطه نظر کالبدی و اجتماعی ، تبدیل نموده است که زندگی در آنها را سخت و باعث مهاجرت بخش عظیمی از جمعیت بومی و ساکنین اولیه محل به خارج از منطقه گردیده است .