سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس مجدآبادی – پژوهشکده لیزر و اپتیک پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
شیما محسنی – دانشگاه امام خمینی قزوین
حمیدرضا دشتی زاده – پژوهشکده لیزر و اپتیک پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

در این مقاله فرایند ایجاد پالسهای کوتاه (در حدودns) توسط سوئیچ-Q انفعالی، با بکارگیری بلور جذبب کننده اشباع پذیر Cr+4:YAG صورت گرفته است. ماده فعال بکارگرفته شده در این لیزر ، بلور Nd:YAG می باشد که به صورت طولی توسط یک دیود لیزر با قدرت ۳ وات پمپ اشاره می شود. چیدمان ایجاد شده در این پروژه برای اولین بار در ایران صورت گرفته است. هدف از این پروژه، بررسی روش مورد اشاره شده و نیز پارامترهای اثرگزار بر روی پهنای پالس خروجی لیزر می باشد.