سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عرب امیری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکار روحانی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود،

چکیده:

با پیشرفت علم و تکنولوژی و در عصر ارتباطات، فناوری و اطلاعات، بقا از آن کسی است که اطلاعات بیشتری در اختیار دارد و بنا به ضرورت و بسرعت بتوان د از این اطلاعات در پیشبرد اهداف خود سود جوید. این موضوع تقریباً در تمامی رشته های علوم نیز تسری یافته است. در نتیجه علو مزمین نیز از این قاعده مستثنی نیست. از گذشته نسبتاً دور مطالعات ژئوفیزیک زمینی در جای جای کشور ما اجرا شده و در عمده موارد نتایج قابل قبولی نیز نشان داده است. تا به امروز چندین هزار پروژه ژئوفیزیکی با اهداف و مقاصد گوناگون در کشور اجرا شده و در برخی موارد حتی مطالعات تکراری نیز در یک منطقه انجام شده است و این بدان معنی است که متخصصین یا مجریان پروژه های جدید اطلاعی از مطالعات گذشته نداشته اند و یا اینکه اطلاعات مربوط به
پروژ ههای پیشین یافت نشده و در دسترس نبوده است. بر این اساس لازم است بمنظور جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه و بهر همندی از مطالعات قبلی، پایگاهی بمنظور نگهداری سوابق مطالعات ژئوفیزیکی برای دستیابی همگان به اطلاعات مورد نیازشان پیش بینی شود. در این مقاله، هدف توجیه طراحی این پایگاه و تبیین قابلیتهای آن است.