سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخشمهندسی مواد دانشگاه شیراز
عبدالغفار برزگر – استادیار بخشمهندسی مواد دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – استاد بخشمهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در پژوهش فوق پوشش سیلیکایی به روش سل ژل توسط فرایند غوطه وریDipping) بر روی زیر لایه فولاد ۳۱۶L اعمال گردید. برای رسیدن به این هدف ابتدا بر روی زیر لایه یکسری عملیات اولیه آماده سازی سطح وایجاد یکزیر لایه مناسببرای نشاندن پوششصورت گرفت.سل سیلیکا ازمخلوط متیل تری اتوکسی سیلان ،تترا اتیل ارتو سیلیکا،آب مقطر ،اتانول خالص(به عنوان حلال) ،اسید نیتریک واسید کلریدریک(کاتالیست) تهیه شد وسپس نمونه توسط دستگاه با سرعت کنترل شده ۴۰cm min-1 از درون محلول بیرون کشیده و بمنظور ایجاد یک پوشش مناسب تحت فرایند های خشککردن وپختقرار گرفت. مقاومت به خوردگی نمونه ها در محلول شبیه سازی شده بدن انسان توسط تست پتانسیودینامیک، وهمچنین یکنواختی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت.