سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدعلی اماده – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیسدانشکده های فنی، دانش
هادی مرادی – کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام‐ گروه صنایع مهام
بهادر فرشچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیسدانشکده
احمد عبدالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام‐ گروه صنایع مهام

چکیده:

پوششهای نانو ساختار دارای خواصویژه و منحصر به فرد مانند استحکام بالا و مقاومت به خوردگی مناسب هستند. ازمهمترین و عمومی ترین پوششهای نانو ساختار، پوششنانو ساختار نیکل می باشد. یکی از روشهای ایجاد پوششهای نیکل نانو ساختار، آبکاری الکتریکی است که با استفاده از هر دو نوع جریان مستقیم و پالسی قابل انجام است. در این تحقیق، تاثیر پارامترهای آبکاری مستقیم و نیز مقدار افزودنی ساخارین بر پوششنانو ساختارنیکل مورد بررسی قرارگرفته است. با استفاده از الگوی پراش اشعه ایکسو رابطه شرر، اندازه متوسط دانه های پوششاعمال شده در حضور ۱۰ گرم بر لیتر ساخارین ۱۴ نانومتر بدست آمد. سختی این پوششنانو ساختار ۵۴۰ ویکرز تعیین شد