سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی – دکتری شیمی فیزیک، استادیار دانشگاه تبریز
حبیب اشعشی سرخابی – دکتری شیمی فیزِیک، استاد دانشگاه تبریز
حشمت الله یعقوبخانی غیاثوند – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق پوششهای تبدیلی سریم بر روی فولاد گالوانیزه تهیه و رفتار خوردگی این پوششها بررسی شده است. قطعات فولادی ابتدا از حمام قلیایی غیرسیانوری به روش ترسیب الکتریکی گالوانیزه گردید سپس جهت تهیه پوشش تبدیلی در حمام سریم غوطه ور شدند. رفتار خوردگی این پوششها بوسیله روشهای پلاریزاسیون تافلی و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول کلرید سدیم ۰/۵نرمال مطالعه گردید. مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و آنالیز درصد عناصر پوشش با تکنیک آنالیز پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDAX) بررسی شد. نتایج اینتحقیق نشان داد که رفتار ضد خوردگی پوششهای تبدیلی سریم قابل مقایسه با پوششهای تبدیلی کرومات است و لذا می توانند جایگزینهای مناسبی برای پوششهای تبدیلی کرومات که خطرات زیست محیطی دارند باشند.