سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی سعیدی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

پوشش های کامپوزیتی نیکل – کاربید تنگستن به دلیل مقاومت به خوردگی، سختی و مقاومت به سایش بالا بسیار متداول و معروف هستند. این پوشش ها به صورت سنتی با روش پاشش حرارتی تولید می شوند. در این تحقیق از روش رسوب الکتروشیمیایی که نسبت به روشهای پاشش حرارتی دارای تجهیزات ارزانتر و قابل دسترسی می باشد. جهت تولید این کامپوزیت، با ساختار نانو استفاده شد. حمام مورد استفاده محلولی از سوسپانسیون ذرات WC در محلول واتس بود که مقدار ساکارین جهت شفافیت و چسبندگی پوشش به آن اضافه شد. اثر پارامترهای اجرایی مثل روشهای همزدن مغناطیسی، دوران کاتد و اعمال التراسونیک و نیز اثر دانه بندی کاربید برروی ترکیب و خواص مکانیکی پوشش مورد بررسی قرارگرفت ترکیب کیفی پوشش حاصل توسط روش تفرق اشعه ایکس (XRD) بررسی شد. همچنین اندازه دانه و درصد کمی فازها با استفاده از نرم افزار Defract plus محاسبه شد که طبق آن اندازه دانه nm 8-11 و درصد کاربید ۱۶% می باشد نتایج نشان داد روش همزدن مغناطیسی محلول یکنواخت تری تولید کرده و در نتیجه پوشش حاصله دارای درصد کاربید بیشتری می باشد. همچنین بررسی اثر دانه بندی کاربید نشان داد که ذرات کاربید ریزتر درصد مشارکت بیشتری در نانو کامپوزیت دارند.