سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا غافری – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
کیوان رئیسی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمدعلی گلعذار – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

پوشش های سخت کرم سخت بدلیل سختی، رفتار سایشی خوب و نیز مقاومت در برابر خوردگی مورد استفاده قرار گرفته اند. اما بدلیل آلودگی محیط زیست استفاده از آنها در حال حاضر چندان مورد توجه نمی باشد. و توسط پوششهای آلیاژی دیگری از جمله Co-W در حال جایگزین شدن می باشند پوششهای Co-W در عین حال که از نظر سایشی خوب عمل می کنند دارای حمام سمی نبوده و مقاومت به خوردگی بهتری نشان میدهند. دراین تحقیق پوششهای نانوکریستالی Co-W به روش رسوب الکتریکی بر زیرلایه مس رسوب داده شد. دانسیته جرین های پوشش دهی با استفاده از نمودار اسکن کاتدی در نواحی پلاریزاسیونی اکتیواسیون، میکس و غلظتی انتخاب شدند. پوششهای بدست آمده همگی محلول جامد تک فاز بوند. با استفاده از نتایج آزمونهای خوردگی در محلول ۵/۳ درصد کلرید سدیم و تصاویر میکروسکوپی الکترونی دیده می شود که کمترین دانسیته جریان خوردگی مربوط به یکنواخت ترین و ریزترین مورفولوژی حاصل در پوشش است که به بیشترین دانسیته جریان پوشش دهی مربوط می شود. همچنین با افزایش در دانسیته جریان پوشش دهی مقدار تنگستن پوشش بیشتر شده واندازه دانه ها بزرگتر می شوند.