سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا گردانی – مربی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا شجاع رضوی – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا مظفری نیا – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق به بررسی امکان ایجاد پوشش های نانو کریستالی سل ژل سیلیکاتی با استفاده از لیزر پرداخته شده است. بدین منظور پوشهای سیلیکاتی آماده شده از طریق فرآیند سل ژل با استفاده از یک لیزر Nd:YAG با حداکثر توان ۱kw تحت انرژی های مختلف لیزر مورد پخت قرار گرفت. همچنین نمونه هایی نیز با همان شرایط توسط کوره مورد پخت قرار گرفت. سپس پوششهای پخت شده تحت آزمونهای متالوگرافی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و آنالیز تفرق اشعهXRD)X) قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که پوششهای پخت شده توسط لیزر نسبت به پوششهای تهیه شده توسط کوره از تراکم بیشتری برخوردار است (دانسیته تخلخل کمتری داشته) ضمن اینکه به دلیل شیب حرارتی کمتر و کوتاه شدن زمان فرآیند از احتمال ایجاد ترک در پوشش لیزری شده کاسته شده است. همچنین نتایج حاصل از آنالیز XRD و روابط ریاضی موجود در این زمینه حاکی از نانو کریستاله بودن پوشش سل ژل پخت شده توسط لیزر بود. بطوریکه ذرات شکل گرفته بوسیله تابش لیزری یک محدوده اندازه باریکی را از خود نشان داد. بناراین نانو کریستاله کردن پوششهای سل ژل توسط لیزر به کنترل ساختار و اندازه ذرات شکل گرفته در آن نسبت به روشهای مرسوم کمک شایانی کرده و خصوصیات جالب زیادی برای کاربردهای مغناطیسی یا اپتیکی ارائه خواهد داد.