سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق میرزامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور – عضو هیات علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد مهدی هادوی – عضو هیات علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه مالک اشتر
حمیدرضا جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده: