سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهناز شریعتی – پژوهشگاه نیرو
محمدابراهیم ابراهیمی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

وریستورهای پایه اکسید روی ) ) ZnO مورد استفاده در ولتاژهای بالا به شکل قرص می باشند و دارای پوشش عایق در سطح جانبی هستند که به صورت لعاب یا پوششهای سرامیکی، قابل اعمال می باشند . ًاین پوششها عمدتا به منظور جلوگیری از قوس الکتریکی ) ) flash-over بین قرصهای متوالی در حین تخلیة برقگیر و همچنین جهت اجتناب از تغییرات زیان آور در مشخصه ولتا ژ جریان وریستور اعمال می گردند .
پوششهای لعاب که هم اکنون بصورت تجاری نیز کاربرددارند، اصطلاحاً تحت عنوان لعاب برو سیلیکات سربروی ) ) Lead-zinc orosilicate نامیده می گردند که بخاطر برخی مزایا، نظیر قابلیت ترکنندگی بالا، درجه حرارت پخت پائین، خواص الکتریکی مطلوب و … دارای کاربرد فراوانی می باشند . از آنجائیکه این خانواده از پوشش دارای انواع مختلفی میباشند و تطابق آن با بدنه وریستور از اهمیت بسزائی برخوردار است، در این مقاله به شرایط بهینه درانتخاب و اعمال اینگونه پوششها پرداخته می گردد . تعیین فرمولاسیون بر اساس مهندسی معکوس بر روی نمونه های خارجی شرکت ABB و ELPRO ، اطلاعات علمی، وآزمایشات تجربی استوار است . شرایط بهینه در آماده سازی لعابها، اعمال، و پخت لعاب، تعیین، وپوششهای حاصل مورد مقایسه قرار می گیرند .