سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی شیخ الاسلام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پوشش نانو کریستالی کبالت – فسفر (Co-P) به روش رسوب الکتریکی با جریان مستقیم بر روی زیر لایه فولاد ST37 اعمال گردید، رسوب دهی با جریان ثابت در یک سلول سه الکترودی انجام شده و آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنج پاشندگی انرژی (EDS) بر روی پوشش انجام گردید. نتایج نشان داد که موروفولوژی پوشش بصورت گل کلمی و بدون ترک و حفره می باشد که با افزایش چگالی جریان الکتریکی، درصد فسفر در پوشش کاهش می یابد.