سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم جلالی – تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مواد و متالورژی فارغ ال
مهدی کاظمی خالدی – تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مواد و متالورژی فارغ ال
حمیدرضا کریمی زارچی – تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مواد و متالورژی دانشجو
منصور سلطانیه – تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مواد و متالورژی دانشیا

چکیده:

با توجه به ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، استفاده از پوششهای سرامیکی رواج یافته است. این پوششها مقاومت خوبی را در برابر اکسیداسیون سطحی، خوردگ یهای محیطی و سایش فراهم آورده و نیز سختی سطحی بالایی را ایجاد می کنند. بهترین راه برای ایجاد این پوششها بر روی مواد فلزی، ایجاد لایه های نفوذی است که چسبندگی بسیار مطلوبی را بین نمونه و پوشش ایجاد م یکند. در این تحقیق عنصر کروم، به روش غوطه وری در حمام نمک بوراکس به سطح فولاد نفوذ داده شده و لایه کاربید کروم بر روی آن تشکیل شد. % جهت حصول شرایط بهینه، تشکیل کاربید کروم در سطح نمونه، از یک حمام مذاب با ترکیب ۹۰% بوراکس، ۱۰ % پودر فلزی کروم خالص استفاده شد. قطعه، در زمانهای ۳ و ۶ و ۹ ساعت و دماهای ۸۵۰ ، ۹۵۰ ، ۱۰۰۰ و ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد در حمام بوراکس مذاب غوطه ور شد. نتایج حاصله نشان داد که در دماهای بالاتر از ۸۵۰ درجه سانتیگراد و در زمان های مختلف در این ترکیب ۱۰درصد کروم)، لایه پوشش کاربیدی ایجاد شد. بررسی های متالوگرافیِ انجام شده به وسیله ) میکروسکوپ نوری و الکترونی، تشکیل لایه هایی با ضخامتی حدود ۲۰-۵ μm را برای نمونه های مختلف نشان دادند.