سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمین قوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی، دانشکده مهن
رسول آذری خسروشاهی – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
نقی پروینی احمدی – دانشیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده:

آلیاژ WE43 از جمله آلیاژهای منیزیم است که از مقاومت خزشی خوب و مقاومت خوردگی متوسطی برخوردار است. جهت افزایش بیشتر مقاومت خوردگی آلیاژ مزبور می توان از روش مهندسی سطح استفاده نمود. در این پژوهش، ایجاد پوشش الکترولس نیکل- فسفر بر روی آلیاژ WE43-T6 و بررسی بعضی از ویژگیهای آن از جمله تاثیر مراحل آماده سازی بر زمینه، سرعت رسوبگذاری، ریزساختار، ترکیب شیمیایی پوشش الکترولس نیکل مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات SEM نشان داده که پوشش الکترولس نیکل، از مرز دانه ها و فاز β و داخل دانه ها، جاییکه تمرکز نابجاییها وجود دارد، شروع شده و دارای مورفولوژی گلوله ای و ساختار آمورف است. عملیات آماده سازی شیمیایی قبل از آبکاری الکترولس، زبری سطح زمینه را افزایش می دهد و افزایش سرعت رسوبگذاری با زمان متناسب است. نتایج حاصل ازXRD، نشان داده که ساختار پوشش الکترولس نیکل آمورف با احتمال نواحی میکرو بلوری و سختی در محدوده ۷۰۰- ۶۰۰ ویکرز، است.