سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دولتی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
حانیه فیاض فر – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
محمد قربانی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نانو تیوب های کربنی کاربردهای وسیعی به عنوان کاتالیستها سنسورها و یا بستر واکنشهای مختلف دارند.تقریبا همه روشهای تولید نانو تیوب های کربنی منجر به تولید نانو تیوب هایی ناخالص و شامل نواقص مختلفی روی سطح میشوند.روش رسوب الکتروشیمیایی که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است منجر به تولید نانو تیوبهای کربنی در خالصترین شکل و به یک روش اقتصادی میگردد که از سهولت نسبی در مقایسه با سایر روش های تولید برخوردار است. دراین تحقیق پوشش های حاوی نانو تیوب های کربنی به روش الکترو شیمیایی تولید و با تغییر شرایط (آماده سازی سطخ زیرلایه ولتاژ و زمان رسوب دهی ) شرایط رسوب نانو تیوبها ایتیمم شده است.نانو تیوبهای کربنی روی زیرلایه Si(100)با استفاده از آب و استنیتریل (۱%v) به عنوان الکترولیت و با اعمال پتانسیل d.C تقریبا ۲۰ ولت در دمای اتاق تولید شدند.منحنی های کرونو آمپرومتری و محدوده جریان رسوب نانو تیوب ها و همچنین اندازه توزیع و مورفولوژی نانوتیوبها با میکروسکوپ SEMبررسی شده است.