سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا سیفی – مدیر بخش کنترل هزینه شرکت نارگان
الهام همای نیکفر – کارشناس کنترل هزینه شرکت نارگان
رضا قلعه اسدی – کارشناس ارشد کنترل هزینه شرکت نارگان

چکیده:

فرآیند برآورد هزینه ها معمولاً قبل و حین اجرای پروژه انجام م یشود، در حالیکه فرآیند کنترل هزینه طی اجرای پروژه معمول است. این دو فرآیند م یتواند در دو سازماندهی متفاوت و توسط افراد مختلف انجام شود، بعلاوه نرم افزارهای مورد استفاده برای این دو فرآیند نیز متفاوت می باشد. به همین دلایل داده های برآورد هزینه و کنترل هزینه، معمولاً در جداول، سطوح و جزئیات متفاوتی قابل دسترسی می باشند. همین امر میتواند فرآیند کنترل هزینه را به خاطر ناسازگاری بین داده های برآورد هزینه و کنترل هزینه، پیچیده کند و درپایش و تحلیل هزینه های پروژه توسط مهندس کنترل هزینه و اتخاذ تصمیمات مدیریتی توسط مدیر پروژه، تأثیر گذار باشد. هدف از این مقاله بسط و گسترش سیستمی است که بتواند فرآیندهای برآورد هزینه (قبل از اجرای پروژه و حین انجام پروژه) و کنترل هزینه را یکپارچه نماید و خلاء بین این دو فرآیند را پر کند. ایجاد یک پایگاه داده ای مشترک، ضمن بر طرف کردن نیاز فوق، مدیریت پروژه را در اخذ تصمیمات یاری می نماید. این مقاله به شرح محتویات این پایگاه داد های و نحوه گردش اطلاعات در آن می پردازد.