سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی دلجو – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
امید کرمی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
پریسا استاد احمدی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
عقیل محمودی پور – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی

چکیده:

در این مطالعه چهار رقم میخک (Spirit Sagres,Impulse, Nelson) به طور پر بازده از طریق جنین زایی سوماتیکی باز زا شدند. کالوسهای جنین زا بر روی محیط کشت حاوی دو میلی گرم در لیتر ۲،۴-D و ۲/. میلی گرم در لیتر BA از جداکشتهای گلبرگ ایجاد شدند. افزایش غلظت ساکارز در محیط کشت حاوی غلظت زیاد ۲،۴-D تشکیل کالوسهای جنین زا را به طور رضایت بخشی افزایش داد برای تشکیل کالوس جنین زا بین ۲،۴-D و ساکارز اثر متقابل وجود دارد. با انتقال کالوسهای جنین زا به محیط کشت حاوی غلظتهای کم ۲،۴-D و محیط بدون هورمون جنین های سوماتیکی حاصل شدند. جنینهای سوماتیکی بر روی محیط ۱/۲MS بدون تنظیم کننده رشد به طور پربازده (۹۵%) باززا شدند و گیاهچه های حاصله به طور نرمال در شرایط گلخانه توسعه یافتند.