سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک صمصامی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه
مهدی امنیت طلب –

چکیده:

با استفاده از روش گذار بی دررو(ی) کسری که در آن یک اتم سه ترازی با دو پالس لیزری غیر تشدیدی اندرکنش دارد، تحول زمانی سیستم کوانتومی را طوری طراحی می کنیم که در انتها، عملگر تحول زمانی سیستم به گیت تک کیو-بیتی دوران تبدیل شود. اهمیت این روش، عدم حساسیت تحول زمانی سیستم، نسبت به تغییرات جزئی پارامترهای وابسته به زمان هامیلتونی می باشد.