سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی امنیت طلب – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه
عباس اکتسابی بناب – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

با استفاده از روش گذار بی دررو ( ی ) سه پایه که در ان یک اتم چهار ترازی با سه پالس لیزری تشدیدی اندرکنش دارد، تحول زمانی سیستم کوانتومی را طوری طراحی می کنیم که در انتها، عملگر تحول زمانی سیستم به گیت تک کیو – بیتی دوران تبدیل شود . همچنین نشان می دهیم که وجود یک تاخیر زمانی خاص بین پالس های لیزری اعمال شده برای وقوع عمل گیت ضروری است .