سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – دکترا، مدیر گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با استفاده از GIS امکان تهیه ابزاری تا حد امکان ساده و جامع برای بهره برداری و مدیریت شبکه امکان پذیر است. نخستین گام در این جهت ایجاد یک پایگاه داده برای شبکه آبرسانی است. بدین منظور به معرفی و طراحی یک ژئودیتابیس پرداخته شده است ابتدا مناطق شهری کیاپارس و کیان آباد انتخاب شد. پس از رفع خطاهای داده های اخذ شده برا روی آنها توپولوژی زده شده است. سپس با استفاده از تحلیل ها و توابع GIS میزان متوسط جریان در لوله ها مدل گردیده است. پس از آن ژئودیتابیس شخصی با نام abfa ایجاد شده است. سپس با وارد کردن عارضه ها، کلاس های عارضه و دسته داده ها طراحی شده اند. در این پایگاه کلاسهای رابطه، قوانین توپولوژی و کلاسهای Annotation ساخته و اعمال شده است. شبکه هندسی آب برای مدل کردن جریان طراحی شده و از قطر ومیزان جریان به عنوان وزن های شبکه استفاده گردیده است. سپس از آنالیزهای شبکه هندسی برای مدیریت حوادث و رسیدگی به شبکه بهره گیری شده است.
نتایج حاصله، نشان از این دارد که ژئودیتابیس علاوه بر سادگی در طراحی، قوانین جامع و کاملی برای جلوگیری از ورود داده های مغایر با استانداردهای تعیین شده و اجرای اهداف مدیر شبکه دارد همچنین رابطه بین داده ها را می توان در آن مدل نمود.