سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا مصنف – کارشناس ارشد متالوژی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و ص
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه ایجاد پوشش بر زیر لایه فولادی به روش رسوب و نفوذ فعال حرارتی جهت دستیابی به خواصی نظیر سختی بالا مقاومت در برابر سایش و خوردگی مورد توجه قرار گرفته است در تحقیق حاضر امکان ایجاد پوشش کاربید وانادیم بر فولاد ابزارAISI L2 به روش غوطه وری در حمام نمک مذاب با ترکیبی از NaClوCa cl2 با استفاده از فرووانادیم مورد مطالعه قرار گرفته است تشکیل پوشش کاربید وانادیم با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی و همچنین آنالیز فازی توسط دیفراکتومتر اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت پوشش ایجاد شده دارای ضخامت یکنواخت در تمامی نقاط و سطح مشترک صاف با زیر لایه میباشد بر اساس نتایج بدست آمده با تغییر شرایط عملیات پوششدهی ضخامت پوشش در محدوده ۲۱٫۱ تا ۶٫۱ میکرون قرار دارد سنتیک رشد لایه پوشش از طریق اندازه گیری ضخامت پوشش به صورت تابعی از دما و زمان واکنش بررسی شده است میزان انرژی اکتیواسیون این فرایند معادل ۱۰۸٫۱ kj.molمیباشد.