سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیاردانشکده مهندسی عمران مجتمع فنی و مهندسی بابل-دانشگاه مازند
حسین صباغ زاده – دانشجوی مهندسی عمران مجتمع فنی و مهندسی بابل-دانشگاه مازندران

چکیده:

زمانی که زلزله بوقوع می پیوندد شریانهای حیاتی جامعه) شهر وروستا (دچارآسیبهای اساسی می شوند.از سرگیری ارایه خدمات آبرسانی ،فاضلاب،برق،تلفن ودیگر خدمات ضروری ،آغاز به کار دوباره شبکه حمل ونقل همگانی ،پارکها و مراکز تفریحی ،تعمیر و بازسازی مدارس همگانی ،کتابخانه، بیمارستان،مجتمع های درمانی)کلینیک(،مراکز پلیس و آتش نشانی و دیگر ساختمان ها و تاسیسات شهری ،ادامه کار پروژه های اجتماعی که پیش از فاجعه برنامه ریزی شده یا به دلیل فاجعه متوقف شده از مهمترین اقدامات بازسازی پس از بحران است.باتوجه به نقش بسیار حائز اهمیت
شریان های حیاتی در ساختار مهندسی شهری بدیهی است که هرگونه دیر کرد در بازسازی شریانهای حیاتی ویا بازسازی بدون توجه به اولویت ها سبب آسیب های اساسی در بعد ساختاری و از آن مهم تر در بعد اجتماعی می- شود.در این مقاله در نظر است با توجه به اصول اساسی مهندسی سیستم ها و برمبنای روش ریاضیات مهندسی پیشرفته چگونگی انجام عملیات عادی سازی شریانهای حیاتی با محوریت سیستم های آبرسانی،در غالب ارائه ایده الگوریتم تهیه برنامه جامع و با هدف باز گرداندن سیستم آبرسانی در سریع ترین زمان ممکن وبا کمترین هزینه به حالت عادی پرداخته شود.