سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاور رستم زاده – عضو هیت علمی گروه معماری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله به بررسی و پژوهش در مورد اشکال، احجام هندسی منظم، ساده یا پیچیده در گنبدها و سایر طرحهای ایرانی پرداخته شد که امکان ساخت آنها توسط سازه های فضا کار مقدور باشد در این راستا انواع اشکال، گره سازی ها، شمسه بندی، مقرنس کاری یزدی بند، رسمی بندی یا کاربندی بررسی شده است ، از مزیت های استفاده از این ایده پوشش محیطهای بزرگ با سازه های فضار کار با احجام و المانهای معماری ایرانی میباشد.در این مقاله همچنین یک نمونه طرح با استفاده از این نوع سازه فضاکار ارائه گردیده است.