سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر اکبری – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
امین ثقفی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید فرساد – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

با گسترش تکنولوژی کنترل ارتعاشات و افزایش روزافزون نیاز به ایزولاسیون ارتعاشات در صنایع و نیز در زندگی روزمره، سیستمهای ایزولاسیون متنوعی ارائه گردیده است. راه حل ایزولاسیون فعال یک روش موثر در کنترل ارتعاشات ناخواسته وارده بر سیستمها و تجهیزات میباشد. در این پژوهش ایزولاسیون فعال ارتعاشات به کمک محرکهای اینرسی بررسی میشود. یک مدل ارتعاشی بااستفاده از محرکهای اینرسی طراحی و سپس کنترل فعالی به صورت فیدبک ثابت خروجی و با استفاده از معیار کنترلH ارائهمسئله توسط الگوریتمPSO) Particle Swarm Optimization که یک الگوریتم موثر در حل مسائل بهینه سازی است، انجام میگیرد. درخاتمه نتایج حاصل از این شبیه سازیها ارائه میشود